Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu çevrimiçi (online) sözleşme, üyelik formunu doldurarak sisteme kaydolurken beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu taahhüt eden ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Hükümleri’ni kabul eden ÜYE ile TÜRKİYEDE EV arasında yürürlüğe girmiştir. 

MADDE 1 - TARAFLAR

1.TARAFLAR

1.1. SATICI

Ünvan : (“TÜRKİYEDE EV”)

SUN INVEST ENERJİ SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

Adres (yönetim):  : Soğucak Mah. Atatürk Cad. No: 61 Kuşadası/ Aydın
e-posta : info@Turkiyedeev.com

 

1.2. ALICI

(“ÜYE”) işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle sisteme kaydolan kullanıcıları, TÜRKİYEDE EV ile üyelik sözleşmesi akdeden gerçek kişileri veya tüzel kişiliği haiz firmaları ifade eder.

ÜYE tarafından Üyelik formunda doldurulan bilgiler bu sözleşmeye esas alınarak ALICI’nın İsim Soyisim/Unvan, Adres, Telefon, E-posta bilgileri olarak kabul edilir.

MADDE 2 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

Site: Satıcı tarafından Alıcı'ya tedarik edilecek olan Hizmet/Hizmetler’in yayınlandığı/ilan edildiği SUN INVEST ENERJİ SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ.'ne ("TÜRKİYEDE EV") ait www.Turkiyedeev.com alan adlı internet sitesini,

Alıcı: Site'ye üye olarak Site'de kullanıma sunulan, yayınlanan/ilan edilen Hizmet/Hizmetler'i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Hizmet/Hizmetler'i Alıcı'ya tedarik edecek olan tüzel kişiyi,

Hizmet/Hizmetler: Satıcı tarafından Alıcı'ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen malı/malları,

Kampanya Süresi: Hizmet/Hizmetler'in normalden daha avantajlı sunulduğu bir zaman aralığını ve bunun Site'de yayınlandığı/ilan edildiği zaman aralığını,

Kampanya: Hizmet/Hizmetler'in ekonomik olarak daha avantajlı kullanımına ilişkin bildirimin Site'de yayınlanması/ilan edilmesi ve Alıcı tarafından satın alınması ile ilgili süreci,

ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site'de yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Hizmet/Hizmetler'in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, işbu Sözleşme'nin 4. Maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Hizmet/Hizmetler'in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişime ilişkin bilgilerini, işbu sözleşme akdedilmeden önce okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

4.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

4.3. Satıcı'nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Hizmet/Hizmetler'i Alıcı'ya tedarik edebilir.

4.4. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirir. Alıcının hizmetten yararlandığı günlere ilişkin Hizmet bedeli hesap edilerek kesildikten sonra kalan bakiye 15 (onbeş) günlük süre içinde Alıcı'ya iade edilir.

4.5. Sözleşme konusu Hizmet/Hizmetler'in teslimatı için, Hizmet/Hizmetler'in bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Hizmet/Hizmetler'in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Hizmet/Hizmetler'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından karşılıklı olarak okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

5.1. Satıcı, Alıcı'nın / tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğinin başladığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren hizmeti geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılabilmesi için, Alıcı tarafından, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, Satıcı'nın işbu Sözleşme'nin 1.1. maddesinde belirtilen e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli Alıcı'ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade edecektir.

MADDE 6 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen merciler ile İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

TÜRKİYEDE EV