Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLER

1.TARAFLAR

1.1. SUN INVEST ENERJİ SİSTEMLERİ TİC.LTD.ŞTİ. (“TÜRKİYEDE EV”)

1.2. KURUMSAL ÜYE (“ÜYE”) işbu sözleşmeyi kabul etmek suretiyle sisteme kaydolan kurumsal kullanıcıları, TÜRKİYEDE EV ile Kurumsal üyelik sözleşmesi akdeden tüzel kişiliği haiz firmaları (emlak ofislerinin sahipleri, inşaat firmaları ve danışmanlarını) ifade eder.

İşbu çevrimiçi (online) sözleşme, kurumsal üyelik formunu doldurarak sisteme kaydolurken beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu ve işbu Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri’ni kabul eden ÜYE ile TÜRKİYEDE EV arasında yürürlüğe girmiştir. 

Üyelik Paketi: Kurumsal Üye’nin üyeliği kapsamında yayınlayabileceği ilan sayısı ve diğer haklarının yer aldığı hizmet paketinin bütünüdür.  

Bireysel Üye: Siteyi doğrudan ziyaret eden ya da çeşitli avantajlarından dolayı Üyelik hesabı açan herkes “Bireysel Kullanıcı/Bireysel Üye” sıfatını taşır. 

Web Sitesi veya Site: TÜRKİYEDE EV’e ait www.turkiye.legnom.net.tr sitesini ifade eder.

2.TANIMLAR:

“Portal”: www.turkiye.legnom.net.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “TÜRKİYEDE EV”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.

“Kurumsal Üye Çalışanı”:  Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde “Portal”ı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir.

3.KURUMSAL ÜYE OLMA

Kurumsal Üye olabilmek için ticari faaliyet göstermek ve (tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişi tarafından) üyelik başvurusunda bulunmak gerekmektedir. Ayrıca Üye’nin daha önceki sözleşme ilişkisi çerçevesinde sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmemesinden kaynaklı olarak “TÜRKİYEDE EV” tarafından üyeliğinin sona erdirilmemiş olması gerekmektedir.

Kurumsal Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişi başvuru esnasında, üyelik oluşturulacak şirket bilgilerini, vergi levhası, imza sirküleri/beyannamesi ve benzeri evrakları sunmakla yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Ayrıca, Üyelerden talep edilecek doğum tarihi ve T.C kimlik numarası ile MERNİS üzerinden şirket yetkilileri bakımından doğrulama işlemi yapılacağını Üye kabul eder.

4.HİZMETİN KAPSAMI

4.1.Hizmetin Kapsamı; TÜRKİYEDE EV’e ait www.turkiye.legnom.net.tr (“Web Sitesi”), mobil uygulama ve ilan, imaj, veri paylaşımı hususlarında TÜRKİYEDE EV ile dağıtım platform anlaşması olan diğer web sitelerinde ("WEB SİTELERİ”) ÜYE tarafından sağlanan gayrimenkul ilanlarının yayınlanarak ÜYE’ye azami düzeyde trafik, potansiyel müşteri ve iş kazandırmak üzere TÜRKİYEDE EV ve ÜYE’nin işbirliği yapmasıdır. 

4.2.TÜRKİYEDE EV, ÜYE tarafından girilmiş ilanların etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, işbirliği içinde bulunduğu 3. taraf gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. Direkt veri gönderme, e-posta, web sitesinden alma, web sitesine girme, XML, API ya da teknik bir entegrasyon ile TÜRKİYEDE EV'e ulaşan gayrimenkul ilanlarına ait veriler teknik bir düzenlemeye bağlı olarak WEB SİTELERİ’nde farklı birçok ÜYE tarafından sağlanan diğer gayrimenkul ilanlarının da listelendiği sayfada yayınlanırlar. ÜYE, bu hususu bildiğini beyan etmiş ve ilanının çeşitli 3. taraf yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir. Üye kendi gayrimenkul portföyünde yer alan online ortamdaki ilanların TÜRKİYEDE EV web sitesinde, mobil uygulamada ve anlaşmalı olduğu diğer internet sitelerinde yayınlanmasına, gerekirse verilerin otomatik olarak çekilmesine izin verir.

4.3.Söz konusu gayrimenkul ilanları, ÜYE tarafından sağlanan her bir ilana ait verilerden anahtar kelime, ilan numarası, lokasyon, gayrimenkulün öz nitelikleri gibi özellikleri ile yayınlanır. Ayrıca ÜYE'ye ait belirlenen ölçülerde bir logo, profili ve iletişim bilgileri de yayınlanır. Temin edilen her türlü bilginin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan ve güncelliğinden ÜYE sorumludur.

4.4.TÜRKİYEDE EV; gayrimenkul ilan sorguları ve ilanlara ait sayfaları ziyaret eden kişi sayısını artırmak ve bu sayfalar üzerinden ÜYE ile görüşmek isteyecek kişileri bulmak amacıyla, kendi uhdesinde bulunan verileri ilanın içeriğiyle bağlantılı ya da bağlantısız olarak sunarak ilanları ve ÜYE’den gelen bilgileri farklı ve destekleyici içeriklerle zenginleştirebilir. Bu veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, gayrimenkul uzmanları, gayrimenkul danışmanları ve yatırımcılar için gayrimenkul fiyatları, endeksler, gayrimenkul değerleme bilgisi ve karşılaştırma verileri gibi veriler olabilir. Ancak TÜRKİYEDE EV, söz konusu zenginleştirme işlemi ve tavsiyeler neticesinde herhangi bir satış ve trafik artırımı ya da performans taahhüdü vermemektedir.

4.5. Üyenin satın almış olduğu üyelik paketi dâhilinde eklediği ilan en fazla 90 (doksan) gün boyunca sitede yayınlanır. İlan 90 (doksan) gün sonunda süresi dolan ilanlar listesine düşer. Bu aşamaya gelen ve süresi dolan ilanlar uygun görülürse web sitesi yöneticileri veya üyelik paketi alan üye tarafından tekrar yayına alabilir

4.6. Paket satın almış Kurumsal Üyelerin; paketleri aktif olduğu süre boyunca ilanları aktif gözükür. İlanlar yüklendikleri tarihten itibaren 90 (doksan) gün sitede yayınlanmaya devam eder. Bu 90 (doksan) gün içerisinde paket dolarsa, ilan pasif olur. İlanın pasif kaldığı süre de 90 (doksan)  günlük süreden düşmeye devam eder. 90 gün sonunda süresi dolan ilanlar ise, süresi dolan ilanlar listesine düşer. Bu aşamaya gelen ve süresi dolan ilanlar uygun görülürse web sitesi yöneticileri veya yeni üyelik paketi alan üye tarafından tekrar yayına alabilir.

4.7. İlanlar onaydan geçmektedir. İlanlar Kurumsal Üye tarafından sisteme kayıt edilir. Bu kayıt sistemde “onay bekliyor” durumunda gözükür. Web sitesi yöneticileri onay bekleyen ilanları incelerler ve ilan uygunsa onaylarlar. Bu onayı müteakip ilan yayına alınır ve yayın süresi başlar. Süresi dolan ve tekrar yayına alınan ilanlar da aynı prosedüre tabidir.

4.8. turkiye.legnom.net.tr sadece ilanlar için yer sağlayıcısıdır. Kurumsal Üyeler ile yayınlanan ilana müşteri olanlar arasında oluşabilecek olumsuzluklardan, satış veya kiralama süreçlerindeki aksaklıklardan, iptallerden ya da komisyon ile ilgili anlaşmazlıklar gibi iki taraf arasında doğabilecek tüm ihtilaflardan TÜRKİYEDE EV sorumlu tutulamaz. Kurumsal Kullanıcıların ilan içerikleri, anlaşma şartları, komisyon bedelleri tamamen iki tarafın karşılıklı anlaşma durumuna bağlıdır. TÜRKİYEDE EV’in bu şartlar üzerinde herhangi bir talebi veya yaptırımı bulunmaz. Kurumsal Üyeler, bunlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için TÜRKİYEDE EV’den ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepleri olmayacağını kabul ve beyan ederler.

 

5.ÜCRETLENDİRME ve İPTAL, İADE KOŞULLARI

5.1.TÜRKİYEDE EV tarafından verilen hizmete karşılık ücretlendirme; münferit kampanya dönemleri ve promosyon dönemleri hariç, çeşitli özellikleri olan ve ÜYE’nin seçeceği paket fiyatından oluşur.

Söz konusu paket fiyatları TÜRKİYEDE EV web sitesinde yer almakta ve üyenin paket satın alma işlemini başarıyla tamamlaması ile birlikte ilan kullanım hakkı başlamaktadır.

Üye, paket satın alma esnasında geçerli olan satış, ödeme, indirim vb. kampanyalardan faydalanabilir.

5.2.TÜRKİYEDE EV, üyelik paketlerine ek olarak ilanların görünürlüğünü ve etkinliğini artırmak amacıyla; özel reklam alanları, listeleme ve vitrin hizmetleri, bülten gönderimi ve sair hizmetleri ayrı bir ücretlendirme ile sunabilir.

5.3.TÜRKİYEDE EV her zaman için, tek taraflı olarak ÜYE'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurabilir, askıya alabilir, üyelik fiyatları üzerinde değişiklik yapabilir. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. ÜYE’nin, işbu Kurumsal Üyelik sözleşmesi hükümlerini, taraflar arasında akdedilmiş olan Kurumsal satış sözleşmesinde yer alan hükümleri, ödeme taahhüdünü ve sair yükümlülüklerini ihlali sebebiyle sözleşmenin TÜRKİYEDE EV tarafından feshedilmesi ve/veya hizmetin geçici veya sürekli olarak durdurulması veya askıya alınması durumlarında,  Üye’ye herhangi bir bedel iadesi yapılmayacağını, üye kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.ÜYE, basiretli bir tacir olarak hizmetin koşulları ve ücretlendirmesi hakkında tam bilgi sahibi olduğunu beyan ve kabul etmiştir.

5.5.TÜRKİYEDE EV'ın üyelik ile birlikte sunduğu, Üyelik Paketleri ve Ek Hizmetlerin Ücretleri, ÜYE'ye yapılmış duyuru yerine geçecek olup ÜYE bu ücretleri ödeyecektir. TÜRKİYEDE EV’in sunduğu Üyelik Paketi içeriği ve Paket içerisinde yer alan ek hizmetler ve ücretleri ile ilgili tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.

5.6.ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ücretlendirme ve kullanılan hizmetlerin hesabı konusundaki ihtilaflarda TÜRKİYEDE EV’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber kayıt olduğunu ve kesin delil niteliği taşıdığını kabul etmiştir. 

6.YENİLEME KOŞULLARI

6.1. Satın alınan paketin belirtilen süresi sonunda paket kullanımı sonlanır.

6.2.TÜRKİYEDE EV, paket kullanım süresi sonlanmadan önce ÜYE’ye e-posta, SMS veya telefon yolu ile bilgilendirme yapmaktadır.

6.3.Sonlandırılan ÜYE hesaplarına ait, her türlü kaydı, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde TÜRKİYEDE EV silip silmemekte serbesttir. Kayıtların silinmesi halinde ÜYE silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. TÜRKİYEDE EV veya ÜYE tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve geçerli tarifeler çerçevesinde hizmet devam eder.

 

7.CAYMA ve İPTAL KOŞULLARI

7.1. ÜYE, satın almış olduğu paketin süresi içinde herhangi bir zamanda, sözleşmeden cayabilir.

7.2. ÜYE'nin, Üyelik Paketi’ndeki paket süresi dolmadan sözleşmeyi süresinden önce herhangi bir sebeple sona erdirmek istemesi halinde, üyelik paketini kullanmadığı döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi talep hakkı yoktur.

7.3. ÜYE’nin kasıtlı veya kusurlu veya sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile üyeliğinin TÜRKİYEDE EV tarafından sona erdirilmesi hallerinde; herhangi bir ücret iadesi talep hakkı yoktur.

8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, ASKIYA ALINMASI VE SONA ERME HALLERİ

8.1.Bu sözleşme, Kurumsal Satış Sözleşmesi paket bilgileri alanında belirtilen işlem tarihinden başlamak üzere ÜYE tarafından satın alınan Üyelik Paketine dayalı olarak oluşturulmuştur. Paket bilgilerinde hediye ay kullanımı ya da kampanyalı ay tanımlanmış ise sözleşme süresi, satın alınan Üyelik Paketi süresi ve bu süreye ilave olarak tanımlanan hediye ay ya da kampanyalı aylar toplamı kadardır.

8.2. Sözleşme, Üyelik Paketi süresi ve varsa bu süreye ilave olarak tanımlanan hediye sürenin sonunda sona erer.

8.3. Üyelik Paketleri peşin olarak satılmaktadır.

8.4.Üyelik sözleşmesi aşağıdaki durumlarda TÜRKİYEDE EV tarafından feshedilebilir:

8.4.1. ÜYE'nin sistemi işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara aykırı olarak kullandığının TÜRKİYEDE EV tarafından tespit edilmesi halinde, TÜRKİYEDE EV durumu yetkili makamlara bildirebilir, ÜYE hesabını askıya alabilir veya sözleşmeyi feshederek hizmeti sonlandırabilir. Böyle bir durumda üyenin satın almış olduğu paketin kalan süresine ilişkin herhangi bir ücret iadesi talep hakkı yoktur

8.4.2. Ayrıca, TÜRKİYEDE EV” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza ve sair herhangi bir yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Kurumsal Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir. Böyle bir durumda üyenin satın almış olduğu paketin kalan süresine ilişkin herhangi bir ücret iadesi talep hakkı yoktur

  1.  GENEL HÜKÜMLER

9.1.ÜYE, hiçbir surette TÜRKİYEDE EV sitesi içerisinde yer alan ilan listeleme sayfalarındaki ilanların sıralamasının değiştirilmesini veya sıralama algoritmasının açıklanmasını talep edemez.

9.2.ÜYE, kendi web sitesinden veya doğrudan veri tabanından paylaşacağı gayrimenkul ilanlarının, görsellerin ve içeriklerin işbu sözleşmenin amacına uygun olarak web sitelerinde 3. şahıs/kurumlar tarafından görüntülenebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim gibi ve bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları, veri çekilmesi için gerekli teknik izinleri verdiğini kabul eder.

9.3. ÜYE, TÜRKİYEDE EV benzeri gayrimenkul ilan hizmetleri veren başka sitelerle de çalışma hakkına sahiptir. Ancak, ÜYE, sözleşme süresi boyunca Site içerisinde veya mobil uygulamada, TÜRKİYEDE EV Sitesi içeriği ve hizmetlerine benzer hizmet veren üçüncü şahıs ve kurumlara ait listeleme ve yönlendirme servislerinin reklamını, paylaşım ve diğer ilan hizmetleri veren sitelerde yer alan ilan kodunu ve paylaşım yapılan diğer internet sitesinin adresini barındırmayacağını ve TÜRKİYEDE EV Sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gelen trafiği TÜRKİYEDE EV sitesine rakip ya da benzer sitelere / hizmetlere yönlendirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9.4.TÜRKİYEDE EV, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak TÜRKİYEDE EV üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle ÜYE’nin ve üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

9.5. TÜRKİYEDE EV, 5651 Sayılı Kanun gereği ÜYELER tarafından yayınlanan içerikler bakımından “Yer Sağlayıcı” olarak değerlendirilmektedir. TÜRKİYEDE EV, yer sağladığı ÜYE tarafından sağlanan gayrimenkul ilanlarının ve içeriklerinin; güncelliğini veya doğruluğunu incelemek, içeriği kontrol etmek, değerlendirmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.  Gayrimenkul ilanlarının içeriğinin, yanıltıcı, sahte, mevzuata ve hukuka aykırı unsurlar taşıması halinde, söz konusu içeriğin her türlü hukuki, adli ve cezai sorumluluğu ÜYE'ye aittir. Bu gibi durumlarda TÜRKİYEDE EV gerekli düzenleme yapılana kadar ilgili içeriği kaldırma, hizmeti geçici olarak durdurma veya işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9.6. TÜRKİYEDE EV Sözleşme konusu gayrimenkul ilanlarında, doğru ve güncel olmayan, herhangi bir menfi kasıt olmaksızın dahi tüketicinin yanlış bilgilenmesine neden olacak şekilde girilen veriler ile adil, serbest rekabeti ve tüketici menfaatini gözeterek kendi inisiyatifinde yapacağı değerlendirmelere uymayan veriler ve gayrimenkul ilanlarıyla karşı karşıya kaldığında bu tip ilanları önceden bildirim yapmadan sonlandırma hakkına sahiptir. 

9.7.ÜYE, TÜRKİYEDE EV üzerinden yayınlanacak ilanlarında vereceği bilgilerin ve fotoğrafların hukuka, genel ahlâka uygun ve doğru olduğunu, TÜRKİYEDE EV üzerinde üyeleri ve/veya üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin TÜRKİYEDE EV ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Üçüncü bir kişiden TÜRKİYEDE EV’e herhangi bir kanalla ÜYE tarafından sağlanan içerik üzerinde hukuki uyuşmazlık olduğunu  bildiren bir ihtarname veya yazılı herhangi bir belge tebliğ edilirse, TÜRKİYEDE EV, bu uyuşmazlık çözüme kavuşana kadar ilgili görseli internet sitesinden kaldırma hakkını da saklı tutar.

9.8.ÜYE, TÜRKİYEDE EV’in bu nedenlerle uğradığı her türlü zararı ve/veya kaybı üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedelleri, ödediği adli/idari para cezaları ve/veya tazminatları ilk taleple birlikte nakden ve defaten TÜRKİYEDE EV’e ödemekle yükümlüdür.

9.9.TÜRKİYEDE EV web sitesinde sözleşme konusu içeriklerin yayınlandığı sayfalarda reklam ve sponsorluk olanaklarını kullanabilir. Sözleşme dışı üçüncü taraflarla başka tür bağlantılar kurabilir. Bu tür servislerden elde edilen gelirler, TÜRKİYEDE EV’e ait olup, ÜYE bu tür gelirlerden herhangi bir pay veya hizmet ücreti vs. herhangi bir ad altında bedel talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.

9.10. TÜRKİYEDE EV, site üzerinden son kullanıcıya vereceği hizmetleri ücretli hale getirme, son kullanıcıya sunulacak fiyatları kendisi belirleme, indirim ve promosyon belirleme hakkını saklı tutar.

9.11.  ÜYE, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlâka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının veya TÜRKİYEDE EV’in fikri sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının TÜRKİYEDE EV üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz.

9.12. ÜYE, TÜRKİYEDE EV üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına, fotoğraflarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, kopyalamamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde TÜRKİYEDE EV'in bu yüzden uğradığı her türlü zarar, kayıp ve kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ÜYE'ye aynen rücu edilecektir. ÜYE bu bedelleri ilk taleple birlikte nakden ve defaten TÜRKİYEDE EV’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.13. ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini TÜRKİYEDE EV'in tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. ÜYE'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez. ÜYE'nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece ÜYE ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece ÜYE değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. ÜYE'nin, üyelik adresi, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı TÜRKİYEDE EV kesinlikle sorumlu değildir. TÜRKİYEDE EV, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması için ÜYE tarafından verilen bilgilerin bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgiler olması ve ÜYE'nin bunları kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiçbir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir. 

9.14. ÜYE, sitede yayınladığı içeriklerin / ilanların / fotoğrafların yedeklerini almakla kendisi yükümlüdür, herhangi bir veri kaybından dolayı TÜRKİYEDE EV sorumlu tutulamaz.

9.15.  TÜRKİYEDE EV, veri tabanına veya internet sitesine yapılabilecek herhangi bir saldırı neticesinde ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zararla ilgili olarak TÜRKİYEDE EV’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. ÜYE, kendisi tarafından TÜRKİYEDE EV web sitesine ve mobil uygulamasına girilen her türlü bilgi, içerik, materyal bakımından; virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, gibi TÜRKİYEDE EV web sitesine veya mobil uygulamasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (Gerekli Anti-Virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, Sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, spam mail veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde TÜRKİYEDE EV ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki, idari ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

9.16. TÜRKİYEDE EV’in, ÜYE tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla ÜYE’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe TÜRKİYEDE EV’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.17. İnternet sitesini ve mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) takip edilmekte, kayıt altına alınmakta, ziyaretçi hareket ve tercihleri analiz edilerek yorumlanmaktadır. Bu veriler, (https://www.turkiye.legnom.net.tr/gizlilik-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi sayfasında) Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda öngörülen koşullar dahilinde, daha iyi hizmet verebilmek, internet sitesinin ve mobil uygulamanın kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile TÜRKİYEDE EV'in işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır.

9.18. ÜYE bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda açıklanabilecektir.

9.19. TÜRKİYEDE EV, Kullanıcı’lara sunduğu hizmetin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden gelen gayreti sarf eder.  TÜRKİYEDE EV, kendisinin kontrolü dışında gelişen internet erişimindeki aksaklıklar, teknik sorunlar ve mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlardan sorumlu değildir. Bilgi güvenliği önlemi almasına rağmen, sistemlerine saldırı olması durumu da bu kapsamdadır. Yasadışı olarak TÜRKİYEDE EV internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması halinde Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması nedeniyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan TÜRKİYEDE EV sorumlu değildir. TÜRKİYEDE EV, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1.ÜYE, özellikle marka, faydalı model, endüstriyel tasarım, patent, telif hakları, know-how ve ticari unvan olmak üzere üçüncü kişi ya da TÜRKİYEDE EV’in haklarını ihlal etmeyecek, herhangi bir şekilde fikri-sınai mülkiyet haklarına tecavüz ya da haksız rekabet teşkil eden fiillerde bulunmayacaktır. Yukarıda bahsedilen tüm bu hakların ihlâl edilmesinden doğan sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.

10.2.ÜYE, kendisi tarafından sağlanan tüm görsel ve işitsel malzemenin her türlü marka, patent, faydalı model endüstriyel tasarım gibi fikri ve sınai hakkı Türk Hukuku’na uygun bir şekilde kullanmakta olduğunu, sözleşme konusu görsel ve işitsel malzemenin hiçbir şekilde fikri ve sınai hak ihlaline konu olmadığını ve olmayacağını, böylesi bir fikri ve sınai haktan kaynaklı uyuşmazlık nedeniyle TÜRKİYEDE EV’in uğradığı ya da uğraması muhtemel her türlü zararı karşılamayı açıkça taahhüt eder.

10.3.Üçüncü bir kişiden TÜRKİYEDE EV’e herhangi bir kanalla ÜYE tarafından sağlanan görsel ve işitsel malzeme üzerinde fikri mülkiyet hakkı uyuşmazlığı olduğunu bildiren bir ihtarname veya yazılı herhangi bir belge tebliğ edilirse, TÜRKİYEDE EV, fikri mülkiyet uyuşmazlığı çözüme kavuşana kadar ilgili görseli internet sitesinden kaldırma hakkını da saklı tutar.

10.4.ÜYE; TÜRKİYEDE EV web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında, kullanılacak olan tüm içerikler, video ve görsellerin veya ses kayıtlarının veya bu videoların, görsellerin veya ses kayıtlarının bir kısmını içerecek şekilde oluşturulan video, görsel ve ses kayıtlarının; TÜRKİYEDE EV tarafından belirlenecek mecralarda ve materyallerde kullanılmak üzere söz konusu videonun, ses kaydının veya görselin  yayınlanmasına muvafakat ettiğini, ve  başta  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olmak üzere tüm yasal mevzuat kapsamındaki,  işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim gibi ve bu haklara bağlı kullanma, yararlanma, devir ve takip hakları da dâhil olmak üzere her türlü bağlantılı hakları ve sair  tüm mali hakların yer ve süre sınırı olmaksızın kullanılmasına muvafakat ettiğini ve adın belirtilmesi, umuma arz gibi ve sair FSEK kapsamında doğan her türlü manevi hakların yer ve süre sınırı olmaksızın kullanılmasına muvafakat ettiğini,  bahsi geçen video, ses kaydı ve/veya görsellerin TÜRKİYEDE EV internet sitesinde, mobil uygulamasında ve TÜRKİYEDE EV sosyal medya hesaplarında da yayınlanacağın kabul, beyan ve tahhüt ettğini belirtir. 

10.5. Ayrıca söz konusu videolar, görseller ve ses kayıtlarının yukarıda bahsi geçen mecralarda kullanılmasından dolayı TÜRKİYEDE EV’den herhangi bir hak, alacak, bedel, telif gibi herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. Sınırlı kalmamak kaydıyla mevcut olması durumunda Hizmete ilişkin olarak TÜRKİYEDE EV tarafından geliştirilmiş olan XML formatları ve diğer iletişim protokolü yolları ve diğer programlar, prosedürler veya dokümantasyon ve içerikler, TÜRKİYEDE EV’in patentleri, ticari markaları ve telif hakları dahil olmak üzere Hizmete ilişkin bütün tasarruf hakları ve fikri mülkiyet hakları TÜRKİYEDE EV’in mülkiyetindedir.

10.7. TÜRKİYEDE EV bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, TÜRKİYEDE EV markası ve diğer markalar, www.turkiye.legnom.net.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. 

10.8. İnternet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyal, web sitesinde veya mobil uygulamada yayınlanan emlak ilanlarına ilişkin her türlü bilgi; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, 3. kişilere sunulamaz ya da dağıtılamaz, eser haline getiremez. Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksi takdirde ÜYE; TÜRKİYEDE EV’in bu hususta uğradığı her türlü zararını, kayıplarını, üçüncü kişilere ödemek durumunda kaldığı bedelleri, yargılama masraflarını ve avukatlık ücretini karşılamakla yükümlü olacaktır. Lisanslı yazılımlar ve Web Sitesi, ÜYE tarafından ancak telif haklarına uyularak kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden kısmen dahi olsa kopya edilip çoğaltılamaz, tersine mühendislik yapılamaz. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE'ye aittir. Ayrıca ÜYE'ye bu hizmetten faydalanması için TÜRKİYEDE EV tarafından verilen kullanıcı hesabı ve hizmet için gerekli yazılımlar sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak verilemez, çoğaltılamaz. Bu tür yazılımlar, TÜRKİYEDE EV üyeliğinin sona ermesinden sonra ÜYE tarafından kullanılamaz ve başkasına devredilemez. Ücretli veya ücretsiz olarak, TÜRKİYEDE EV tarafından ÜYE'ye verilen yazılımlar sadece hizmetin verilmeye devam ettiği süre boyunca kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman TÜRKİYEDE EV veya TÜRKİYEDE EV’in lisans anlaşması olan yazılım üreticilerinde kalacaktır.

10.9.ÜYE, TÜRKİYEDE EV üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Türk Ticaret Yasası, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ceza Yasası, Borçlar Yasası ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın diğer ilgili mevzuatın hükümleri ile TÜRKİYEDE EV tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde TÜRKİYEDE EV'in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ÜYE'ye aynen rücu edilir.

11.DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

ÜYE, TÜRKİYEDE EV’in yazılı onayı olmaksızın, işbu sözleşmeyi başkasına devredemez; Sözleşmeden doğabilecek alacaklarını herhangi bir şekilde, herhangi bir üçüncü şahsa temlik edemez, teminat olarak gösteremez. Aksi halde, TÜRKİYEDE EV işbu Sözleşme'yi feshedebilir. 

12.DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesinde doğacak her türlü uyuşmazlıkta TÜRKİYEDE EV’in kayıt, defter, bilgisayar ve belgelerinin, kesin ve münhasır delil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hüküm HMK 193. Madde uyarınca Delil Sözleşmesi niteliğindedir.

  1. YASAL ADRES VE TEBLİGAT

Üye’nin sistem üzerinde beyan ettiği adreslerine yapılacak tebligatlar, yasal tebligatın neticelerini doğuracaktır. Adres, e-posta adresi ve mobil telefon numarası değişiklikleri, diğer tarafa noter ve benzeri kanallarla yazılı olarak bildirilmediği takdirde, verilen iletişime yapılacak bildirimler karşı tarafa gönderilmiş sayılacaktır. TÜRKİYEDE EV, Üye tarafından bildirilen e-posta adreslerini ve mobil telefon numaralarını kullanarak her türlü bildirim yapma hakkına sahip olup, ilgili e-posta veya kısa mesaj (SMS) , gönderim saatinden itibaren 48 saat sona erdiğinde, e-postayı ve kısa mesajı alan tarafa tebliğ edilmiş sayılacaktır.

14.BÖLÜNEBİLİRLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Sözleşmede veya eklerinde yer alan hükümler veya şartlarda veya herhangi bir paragraf, cümle veya kelimede herhangi bir geçersizlik, iptal edilebilirlik veya icra edilmezlik, yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, Sözleşme’nin veya eklerinin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını etkilemez.

TÜRKİYEDE EV, Site veya site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri ve bu kullanıcı sözleşmesini önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi ÜYE’nin sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Üyelere siteye veya mobil uygulamaya her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye etmektedir.

15.SÖZLEŞMENİN EKLERİ

ÜYE; TÜRKİYEDE EV web sitesi sayfasında yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, sözleşme eklerinde hüküm bulunmayan konularda Sözleşmede yer alan hükümlerin aynen geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmenin ekleri ile Üyelik Sözleşmesinin hükümleri arasında çelişki olması halinde Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesinin hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler. 

16.FERAGAT SAYILMAMA

Taraflardan birinin, işbu sözleşmenin hükümlerinden birine, diğer tarafın riayet etmemesi nedeniyle bir şikâyette bulunmaması veya işlem yapmaması bunu kabul ettiği anlamına gelmez ve bilahare söz konusu ihlal nedeniyle hak dermeyan etmesine engel teşkil etmez.

17.YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden  oluşan Sözleşme "ÜYE" nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYEDE EV